Formas frukost: Hållbara samhällen – vad gör vi för fel?

2022-09-15
Byggnader med balkonger med mycket växter på

Är transformation av hållbart samhällsbyggande något nytt? Eller är bara nya ord för att hantera gamla problem. Vad ska förändras och vem är berörd? Det är några av frågorna som vi tar upp på höstens första frukost.

Välkommen med intresseanmälan redan nu till Formas frukost 15 september. Alla som står på intresselistan får förtur till att boka plats när anmälan öppnar i slutet av augusti.

Program 15 september

  • 7.30-8.00 Formas bjuder på frukostbuffé
  • 8.00–9.00 Presentationer och panelsamtal

Medverkande

  • Johan Kuylenstierna, klimatexpert, ordförande i Klimatpolitiska rådet och tillträdande generaldirektör för Formas (från 6 september 2022)

  • Sara Brorström, docent i management och organisation på Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan i Göteborg

  • Christer Larsson, arkitekt, tidigare stadsbyggnadsdirektör och nuvarande ordförande i nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

  • Veronica Hejdelind, arkitekt, tidigare chef på Arwidssonstiftelsen och ArkDes

  • Jonathan Metzger, professor i urbana och regionala Studier vid Kunglia tekniska högskolan

Den här sidan uppdateras löpande med bekräftade talare och panelister.
Håll utkik!

Det går även att delta digitalt för dig som inte har möjlighet att vara på plats.

Formas frukost är en del i en rad satsningar från Formas för att bidra till att förmedla kunskap om aktuella frågor inom hållbar utveckling, miljö, areella näringar och samhällsbyggande.


Kontaktperson för seminariet:

Mer Information
Datum: 15 september 2022
Tid: 07:30 - 09:00
Plats: Nobel Prize Museum, Stortorget 2, Stockholm (och digitalt)
Arrangör:Formas
Uppdaterad:14 juli 2022