Digital hearing om förslaget till strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa

2020-09-29

Välkommen att vara med och diskutera förslaget till strategi för svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa.

Inför EU:s kommande ramprogram, Horisont Europa, har de forskningsfinansierande myndigheterna fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till strategi för det svenska deltagandet i programmet. En viktig del i arbetet är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsaktörer. Utifrån analyser, enkätsvar och intervjuer med olika parter har ett utkast till ambitioner och mål för det svenska deltagandet tagits fram. Den 29 september presenteras dessa på en hearing. Välkommen att delta och bidra med dina synpunkter!

Under hearingen ges deltagarna möjlighet att ställa frågor och kommentera utkastet till ambitioner och mål genom interaktiva verktyg. Därtill kommer ett antal svenska forsknings- och innovationsaktörer att dela med sig av sina perspektiv på deltagandet i Horisont Europa.

Hearingen hålls på svenska.

Mer Information
Datum: 29 september 2020
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Webbinarium
Arrangör:Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet
Skriv ut
Uppdaterad:16 september 2020