• Startsida
  • / Evenemang
  • / Digital hearing om förslaget till strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa

Digital hearing om förslaget till strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa

2020-09-29

Save the date: Diskutera förslaget till nationell strategi för det svenska deltagandet i Horisont Europa. 

Vinnova har fått i uppdrag att tillsammans med de forskningsfinansierande myndigheterna ta fram ett förslag till nationell strategi för det svenska deltagandet i Horisont Europa. Nu vill vi diskutera detta tillsammans med svenska forsknings- och innovationsintressenter. Välkommen att vara med och diskutera förslaget till strategi för svenskt deltagande i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa.

Den 29 september arrangerar Vinnova tillsammans med Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet en hearing om förslaget till strategi för Sveriges deltagande Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Hearingen är ett informations- och diskussionsforum där alla intresserade svenska aktörer får möjlighet att ta del av underlaget som tagits fram på uppdrag av regeringen samt komma med egna inspel. Förslaget lämnas in 30 oktober 2020.

Läs mer om regeringsuppdraget och hur du kan vara med och påverka strategin för Sveriges deltagande i Horisont Europa

Mer Information
Datum: 29 september 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Webbinarium
Arrangör:Vinnova i samarbete med Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet

Tid för evenemanget meddelas senare.

Skriv ut
Uppdaterad:13 juli 2020