Ny rapport: Så kan vi öka kvalitén i svensk forskning

2019-11-14
Foto på dr Michael Stampfer

Dr Michael Stampfer medverkar i seminariet som är ett samarbete mellan Formas och IVA

Sverige har ett av de bästa systemen i världen för att bedriva forskning. Finansieringsgraden är hög, forskningens frihet värnas och mängden forskning är stor i relation till antalet invånare.

Men trots mycket goda förutsättningar lyckas inte Sverige vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Svensk forskningen håller hög kvalitet men är inte excellent, konstaterar den internationelle analytikern Dr. Michael Stampfer i en ny rapport som Formas låtit göra.länk till annan webbplats Rapporten är en genomlysning av det svenska forskningssamhället och tar upp ett antal olika områden där det finns förbättringspotential, för såväl lärosäten som för forskningsfinansiärer, för att Sverige ska nå en internationell topposition.

Den 14 november kommer Michael Stampfer till Sverige och presenterar rapporten.

Program:

  • 17.30-18.00: Michael Stampfer presenterar rapporten
  • 18.00-18-30: Panel och avslutande kommentarer från Ingrid Petersson.
  • 18.30-19.30: Mingel

Medverkande:

  • Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
  • Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi och ordförande i Kungliga vetenskapsakademien
  • Agneta Bladh, ordförande Vetenskapsrådet
  • Martin Wikström, temachef forskning och utbildning IVA
  • Michael Stampfer, vd The Vienna Science and Technology Fund
  • Ingrid Petersson, generaldirektör Formas.

Moderator:

  • Peter Larsson, ordförande IVA-avdelningen utbildning och forskning

Seminariet är ett samarbete mellan forskningsrådet Formas och IVA och hålls på engelska.

Mer Information
Datum: 14 november 2019
Tid: 17:30 - 19:30
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Skriv ut
Uppdaterad:14 november 2019