• Startsida
  • / Evenemang
  • / A transdisciplinary approach for biodiversity, marine ecosystems, and sustainability: IPBES and ICES perspectives

A transdisciplinary approach for biodiversity, marine ecosystems, and sustainability: IPBES and ICES perspectives

2019-09-12

Tillsammans med Havsmiljöinstitutet, Naturvårdsverket och Göteborgs universitet arrangerar Formas ett seminarium om marin biodiversitet.

Den globala biologiska mångfalden faller i en hittills oöverträffad hastighet under människans historia. När ekosystemtjänster hotas får det stora konsekvenser för människor runt om i världen.

Vid detta seminarium kommer vi diskutera tvärdisciplinära samarbeten mellan IPBES och ICES för att öka förståelsen av marina ekosystem och ekosystemtjänster på regional och global nivå.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)länk till annan webbplats arbetar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster sedan 2012. Det är ett oberoende organ som ofta beskrivs som ett "IPCC för biologisk mångfald" och är en global vetenskaplig och politisk plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. IPBES tar fram objektiva vetenskapliga bedömningar av kunskapsläget om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vad de betyder för människors välbefinnande till politiska beslutsfattare, och skapar verktyg och metoder för skydd och hållbar användning av dessa viktiga naturtillgångar.

ICES (Internationella havsforskningsrådet)länk till annan webbplats är en mellanstatlig organisation för forskning om de marina ekosystemen och de tjänster dessa ger. Syftet är att ge råd för att stötta miljövård, förvaltning och hållbarhetsmål. Organisationen har ett nätverk av 5000 forskare från stora delar av världen. Nära 150 svenska experter deltar i ICES arbetsgrupper, men kunskapen i Sverige om organisationen och dess roll är ändå begränsad.

Mer Information
Datum: 12 september 2019
Tid: 17:30 - 19:00
Arrangör:Formas, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet, Naturvårdsverket
Skriv ut
Uppdaterad:2 juli 2019