Djurvälfärdsbefrämjande åtgärder

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som bidrar till en ökad utveckling av åtgärder som aktivt kan förbättra välfärden för de djur som, permanent eller för en mer begränsad period, hålls av människan.

VEM KAN SÖKA?

Företag, organisationer, forskare som har avlagt doktorsexamen samt är verksam vid företag (ej enskilda firmor), svenska lärosäten eller forskningsinstitut som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel för projekt upp till två år. Maximal finansiering för ett projekt är två miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2023-04-13 14:00
Sista ansökningsdatum: 2023-05-31 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

På grund Rysslands invasion av Ukraina samt den ekonomiska situationen i världen är läget kritiskt för stora delar av djurhållningen i Sverige. Fokus i denna utlysning kommer därför att vara ökad utveckling av djurvälfärd i kombination med lönsamhet samt resilience för djurägaren.

Syftet med utlysningen är att bidra till ökad utveckling av åtgärder som aktivt kan förbättra välfärden för de djur som, permanent eller för en mer begränsad period, hålls av människan.

Formas uppmuntrar tvär- och mångvetenskapliga angreppssätt när dessa är tillämpbara för området. I denna utlysning kommer även företag eller andra organisationer som uppfyller kriterierna som medelsförvaltare vara välkomna att ansöka. Observera att då gäller regler för statligt stöd.

Projekten kommer kunna pågå i upp till två år och omfatta en total budget om maximalt 2 miljoner kronor per projekt. Formas budgeterar för att finansiera ca 10 projekt.

Ansökan och utlysningstext

Utlysningstexten publiceras i sin helhet när utlysningen öppnar.

Webbinarium 29 mars

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Uppdaterad:17 mars 2023