Europeisk satsning på forskning och innovation för hållbar urban omställning

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forsknings- och innovationsprojekt för hållbar omställning i städer.

VEM KAN SÖKA?

En grupp av aktörer bestående av forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och civilsamhällesorganisationer. Projektteamen måste bestå av minst tre partners från tre olika länder i partnerskaps-programmet.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Ungefär 3–5 miljoner SEK.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2022-09-21 13:00
Sista ansökningsdatum: 2022-11-21 13:00

Sista ansökningsdatum steg 1: 21 november 2022 kl. 13:00

Sista ansökningsdatum steg 2 (fullständig ansökan): 3 maj 2023 kl. 13.00

 

Datumen för utlysningen är preliminära och kan komma att ändras. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

Syftet med denna utlysning är att ge stöd till transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som tar sig an urbana utmaningar för att hjälpa städer i deras omställning till mer hållbara ekonomier och samhällen. Utlysningen är den första inom det europeiska partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, DUT.

Sök stöd för projekt som tar sig an urbana utmaningar. Utmaningarna har grupperats inom tre teman som kallas Transition Pathways. I Sverige ansvarar tre olika forsknings- och innovationsfinansiärer för varsitt tema:

  • Energipositiva stadsdelar - Energimyndigheten
  • 15-minutersstaden - Vinnova
  • Cirkulära urbana ekonomier - Formas

Projekten som väljs ut inom utlysningen kommer att finansieras direkt av nationella eller regionala forsknings- och innovationsfinansiärer från följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

En projektansökan måste minst involvera tre partners från tre av dessa länder. Alla parter måste vara godkända som mottagare av medel av respektive nationell eller regional forsknings- eller innovationsfinansiär. Ansökan bör tydligt visa på mervärdet av transnationellt samarbete.

Utlysningen är öppen för en stor bredd av vetenskapliga discipliner och välkomnar interdisciplinära angreppssätt. Den avser att stödja ett brett spektrum av aktiviteter, från forskning till innovation och tillämpning. Ett tydligt mål är också att engagera intressenter som företag, offentliga verksamheter och civilsamhället i projekten, samt att ta hänsyn till användarnas behov i identifieringen av projektmålen.

Den officiella lanseringen av partnerskapet Driving Urban Transitions kommer att äga rum i Bryssel i oktober. Under september anordnas en serie nationella evenemang samt webinarier med information om utlysningen. De svenska finansiärerna Formas, Vinnova och Energimyndigheten arrangerar ett digitalt informationsmöte om utlysningen den 6 september kl 13-15.

Mer information om utlysningen finns på webbplatsen för JPI Urban Europe Länk till annan webbplats.. Här kommer även nyheter och information om evenemang relaterade till utlysningen att publiceras.

Kontaktinformation

Uppdaterad:14 juli 2022