Global utlysning för genomförandet av Agenda 2030

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som genom global samverkan syftar till att öka takten i genomförandet att nå målen i Agenda 2030.

VEM KAN SÖKA?

Den svenska huvudsökande ska ha en doktorsexamen och vara verksam vid ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Den svenska sökande ska vara projektledare för ett pågående, eller nyligen avslutat (2017 eller senare), forsknings eller innovationsprojekt finansierat av Formas. 

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Svenska projektdeltagare kan söka för projekt från 2 till 4 år med en budget om max 3 miljoner kronor.

Öppen: 55 dagar kvar. Sök senast: 2022-08-25 14:00

Formas deltar i en global pilotutlysning tillsammans med forskningsfinansiärer från fyra kontinenter. Utlysningen syftar till att påskynda genomförandet av de globala hållbarhetsmålen genom att stödja implementering av pågående eller nyligen avslutade forsknings- och innovationsprojekt.

Tidsplan för utlysningen

  • Sista dag Concept Notes 25 augusti 2022 till utlysningssekretariatet, NRF Sydafrika.
  • Sista dag fullständig ansökan 20 januari 2023.
  • Beslut april/maj 2023.
  • Tidigaste projektstart april/maj 2023.

Öppet webbinarium och matchmaking-event

Det nederländska forskningsrådet NWO, som är en av finansiärerna i utlysningen, anordnar ett öppet webbinarium och matchmaking-event den 28 juni klockan 10–12.


Här hittar du mer information om det öppna webbinariet och matchmaking-eventet:

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Uppdaterad:23 juni 2022