Forskarskolor inom hållbart samhällsbyggande

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Tvärvetenskapliga och praktiknära forskarskolor.

VEM KAN SÖKA?

Utlysningen riktar sig till en grupp av aktörer där huvudsökande organisation ska vara ett universitet, högskola eller forskningsinstitut.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

En forskarskola kan söka max 10 miljoner per år under fyra år.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2022-02-24 14:00
Sista ansökningsdatum: 2022-05-19 14:00

Datumen för utlysningen är preliminära. Innehållet kommer att vidareutvecklas och preciseras till dess att utlysningen öppnar.

För att bidra till kunskapsutveckling och kompetenshöjning inom fältet hållbart samhällsbyggande och för att stödja nödvändiga omställningsprocesser öppnar en utlysning för praktiknära och tvärvetenskapliga forskarskolor. Utlysningen är en del av det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.

Ett hållbart samhällsbyggande kräver individer som kan förstå och omsätta olika vetenskapliga angreppssätt, praktiker och kunskaper från olika samhällsbyggnadsområden till konkret förändringsarbete. Ledorden för satsningen är tvärvetenskaplig och praktiknära, eftersom individer med en expertkompetens som kännetecknas av båda dessa aspekter antas kunna göra nytta inom såväl näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi.

För att möta dessa behov utlyser Formas medel för tvärvetenskapliga och praktiknära forskarskolor inom hållbart samhällsbyggande. Forskarskolorna ska sätta samman forskare från olika lärosäten och fakulteter, som tillsammans kan säkerställa en praktiknära forskarutbildning för licentiater och doktorander, och möjliggöra en tvärvetenskaplig kunskapsproduktion för dessa såväl som andra i forskarskolorna ingående forskare. Forskarskolornas frågeställningar och problemformuleringar ska ha en tydlig förankring i en relevant samhällsbyggnadspraktik som kan hämtas från privat såväl som offentlig sektor.

Tematiskt avgränsas utlysningen till de teman och perspektiv som identifieras i programmets reviderade strategiska agenda, Forskning för ett transformativt och hållbart samhällsbyggande. Forskarskolorna ska relatera till minst ett tema.

Budgeten för utlysningen omfattar totalt 120 miljoner kronor.

Kontakt

Jon Loit

Forskningssekreterare

jon.loit@formas.se

Uppdaterad:22 december 2021