Samhällsplanering för omställning (steg 2)

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Forskningsprojekt som bidrar med ny kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, myndighet med forskningsuppdrag och offentliga organisationer som exempelvis kommuner.

Huvudsökande ska vara disputerad forskare vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka för upp till 4-åriga projekt med en total budget på maximalt 8 miljoner kronor per projekt.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2020-11-17 14:00
Sista ansökningsdatum: 2021-01-19 14:00

Alla datum är preliminära.

Inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande utlyses medel för att finansiera forskning som ökar kunskapen och bidrar med nya lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till ett hållbart samhälle. Fokus för projekten bör vara på hur samhällsplaneringen skulle kunna göras annorlunda än idag för att bidra till omställning av städer och samhällen.

Projekten ska relatera till ett eller flera av de perspektiv och teman som lyfts fram i forskningsagendan Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande.

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare från alla discipliner vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag samt till aktörer från andra offentliga organisationer såsom exempelvis kommuner, länsstyrelser, region/landsting och övriga myndigheter vilka är välkomna att söka finansiering.

Det går att söka finansiering för projekt som är upp till fyra år långa och har en budget på maximalt 2 miljoner kronor per år, vilket ger en total budget på som mest 8 miljoner kronor per projekt. Total budget för hela utlysningen är 120 miljoner.

Denna utlysning genomförs i två steg. För mer information om exempelvis utlysningens syfte och inriktning, krav på sökande och bedömningskriterier se utlysningstexten för Samhällsplanering för omställning (steg 1). En uppdaterad utlysningstext för steg 2 publiceras när utlysningen öppnar. Observera att det inte är ett krav att ha att sökt eller blivit beviljad medel i steg 1 för att kunna söka i steg 2.

Kontaktpersoner

Skriv ut
Uppdaterad:5 juni 2020