Samhällsplanering för omställning (steg 1)

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Planeringsbidrag för förberedande arbete med att utveckla projekt samt initiera och utveckla samarbeten, såväl tvärvetenskapliga som mellan akademi och praktik.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Huvudsökande ska vara verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag och ha avlagt doktorsexamen. Samverkan mellan akademi och användare förväntas ingå i projekten. Kommuner och andra offentliga organisationer kan söka medel som medsökande.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Budget för steg 1 är 10 miljoner. Planerat riktvärde är upp till 500 000 kronor per projekt. Utlysningens totala budget är upp till 130 miljoner kronor.

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2019-11-07 14:00
Sista ansökningsdatum: 2020-01-14 14:00

Alla datum för utlysningen är preliminära.

Sök för projekt som bidrar till kunskapsutveckling och hållbara lösningar som kan användas i samhällsplanering för att ställa om till ett hållbart samhälle. Utlysningen sker i två steg. I det första steget kan du söka för planeringsbidrag för förberedande arbete med att utveckla projekt samt initiera och utveckla samarbeten, såväl tvärvetenskapliga som mellan akademi och praktik.

Bakgrund

Dagens städer och samhällen står inför stora samhällsutmaningar. Det handlar till exempel om miljörelaterade problem såsom utsläpp av föroreningar och klimatförändringar samt om ökade klyftor mellan sociala grupper. Vi behöver ställa om för att kunna bli ett mer socialt, kulturellt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. För att adressera dessa utmaningar och åstadkomma ett hållbart samhällsbyggande utgör samhällsplaneringen en viktig funktion.

Samtidigt står dagens samhällsplanering inför en rad utmaningar. Planeringen sker idag på flera olika nivåer i samhället, nationellt, regionalt och lokalt. Dess organisation är komplex och består av många olika aktörer. Många frågor inom ramen för samhällsplanering har nära koppling till varandra, med direkta eller indirekta konsekvenser på närliggande områden. Trots detta sker planering och förvaltning i många separata processer. Det finns därför ett stort behov av att samordna processer och lagstiftning inom samhällsplanering för att skapa förutsättningar för samarbete mellan sektorer och utveckla former för dialog med medborgare och näringsliv.

Syfte och inriktning

Syftet med utlysningen är att bidra med ökad kunskap och lösningar för att utveckla samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Utlysningen sker i två steg

I steg 1 kan du söka planeringsbidrag för förberedande arbete med att utveckla projekt samt initiera och utveckla samarbeten, såväl tvärvetenskapliga som mellan akademi och praktik.

Steg 2 öppnar preliminärt i november 2020, mer information kommer.


Kontaktpersoner

Skriv ut
Sidansvarig: Jon Loit
Uppdaterad:10 oktober 2019