Digital transformation av livsmedelssystemet

Digitala kompetenser och digitala verktyg i framkant – integrering och betydelse för en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion

Formas Ikon

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt med ett tydligt tvärvetenskapligt angreppssätt som kombinerar livsmedelsforskning med digitaliseringskompetenser.

Formas Ikon

VEM KAN SÖKA?

Forskare som har avlagt doktorsexamen och är verksam vid företag (ej enskild firma), organisationer, svenska lärosäten eller forskningsinstitut som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

Formas Ikon

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Det går att söka medel för projekt upp till tre år. Maximal finansiering för ett treårigt projekt är 15 miljoner kronor. 

Kommande: Öppnar för ansökningar: 2019-05-23 14:00
Sista ansökningsdatum: 2019-08-27 14:00

Inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel kommer Formas att utlysa upp till 60 miljoner kronor under tre år för projekt som bidrar till den digitala transformationen av livsmedelssystemet.

Vårt livsmedelssystem inkluderar alla råvaror, processer och infrastrukturer som är förknippade med jordbruk, handel, detaljhandel, transport och konsumtion av livsmedel. Det finns även ett tydligt samband mellan hälsa och livsmedel. Livsmedelsområdet har mycket att vinna på att integrera användandet av digital kompetens samt digitala verktyg i framkant.  

Utlysningen syftar till att främja forskningsprojekt med ett tydligt tvärvetenskapligt angreppssätt som kombinerar livsmedelsforskning med digitaliseringskompetenser (exempelvis digitala tjänster, digitala verktyg och Big Data), för att höja konkurrenskraft och hållbarhet i vårt livsmedelssystem.

Samverkan mellan olika parter i samhället uppmuntras och sökande bör i god tid identifiera kompetenser och parter för projektet. Även företag är välkomna att delta och söka medel i utlysningen. Observera att för deltagande företag gäller särskilda regler för statligt stöd.

Projekten bör vara treåriga med en finansiering på tre till fem miljoner kronor per år.

Nationella forskningsprogrammet för livsmedel

I samband med utlysningens öppnande kommer en utförlig utlysningstext att publiceras.

Kontaktpersoner

Skriv ut
Sidansvarig: Alexandra Jeremiasson
Uppdaterad:8 maj 2019