Tema: Framtidens livsmedelsproduktion

Sverige är bara självförsörjande på spannmål, morötter och socker. Många vill därför se en ökad produktion och därmed ökad självförsörjning för bättre beredskap vid kris, kortare transporter för minskade utsläpp och en levande landsbygd med ökad sysselsättning. Men är det rätt väg att gå, eller hur ska vi uppnå en hållbar livsmedelsproduktion?

Nedan hittar du vårt frukostseminarium i ämnet där vi bjöd in forskare, intresserorganisationer och företag för att diskutera frågan samt läsa de senaste artiklarna i ämnet från vår webbtidning Extrakt.

Formas frukost

Formas frukost den 22 maj 2019.

Talare:

  • Pernilla Tidåker, forskare inom hållbara livsmedelssystem på SLU
  • Kjell Sjelin, ekolantbrukare som driver Hånsta Östergärde gård
  • Göran Djurfeldt, professor på Lunds universitet som forskat om lantbruksutveckling i Indien och Afrika.
  • Thomas Bertilsson, enhetschef för äganderätt och näringspolitik på LRF
  • Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Moderator:

  • Ingrid Petersson, Generaldirektör Formas.

Extraktartiklar

Här kan du läsa artiklar från vår webbtidning Extrakt om framtidens livsmedelsproduktion. Extrakts mål är att med populärvetenskaplig journalistik visa hur forskning inom hållbarhetsområdet kan lösa de samhällsutmaningar som vi står inför.

 

odling

Fleråriga grödor framtidens mat?

Sommaren 2018 var ett dystert år för många svenska lantbrukare. Torkan slog hårt mot produktionen och konkurrensen om foder ökade. Skulle perenna växter – som återkommer varje år – kunna vara en del av lösningen? Det tror lantbrukaren Kjell Sjelin, som får stöd av forskare.

säd

Ökad handel mer troligt än självförsörjning

Efter fjolårets sommartorka höjdes röster om att Sverige borde vara självförsörjande på livsmedel. Men det är fel väg att gå, säger nationalekonomen Christian Jörgensen, som i stället tycker att vi ska förbereda oss på ökad handel.

nationell självförsörjning

Många vinster med nationell självförsörjning

Ökad nationell självförsörjning har många fördelar; minskade transportmängder och ökad transparens är några exempel, enligt forskare inom hållbara livsmedelssystem.

Åkerböna

Svenskproducerade åkerbönor kan bli framtidens mat

Kan svenskproducerade åkerbönor kan bli framtidens mat? Det tror forskare vid SLU som i ett projekt ska söka nya sorter som är anpassade till svenska förhållanden och användningsområden.

majfält Afrika

”Självhushållning inget ideal”

Självhushållande bönder i Afrika har svårare att ta sig ur fattigdom jämfört med dem som bedriver handel, enligt en tvärvetenskaplig studie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under Extrakts tema Mat och jordbruklänk till annan webbplats hittar du över 200 artiklar i ämnet!

Forskningsprogram för livsmedel och livsmedelskommitté

Formas driver det nationella forskningsprogrammet för livsmedel som ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Skriv ut
Sidansvarig: Johan Bryggare
Uppdaterad:25 juni 2019