Aktuella miljöanalyser

Här kan du läsa mer om vilka miljöanalyser Formas arbetar med.

Genomförda

Effekter av klimatförändringar och ökade koldioxidhalter på den marina miljön

En sammanställning av befintlig forskning om klimatförändringar och havsförsurning, med fokus på Östersjön. Publicerad den 31 maj 2019.

Läs mer

Pågående

Hur effektiv är markretention av fosfor från enskilda avlopp?

Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutade i oktober 2018 att Formas ska göra en systematisk översikt om markretention av fosfor från enskilda avlopp. Översikten beräknas vara färdig i slutet av 2020.

Läs mer

Vilken effekt har myggbekämpning med Bti på ekosystem?

Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutade den 27 juni 2018 att Formas ska göra en systematisk översikt om vilken effekt myggbekämpning med Bti har på ekosystem. Översikten beräknas vara färdig våren 2020.

Läs mer

Hur påverkas vattenlevande organismer av avloppsvatten?

Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutade 27 juni 2018 att Formas ska göra en systematisk kartläggning av hur vattenlevande organismer påverkas av avloppsvatten. Kartläggningen beräknas vara färdig till sommaren 2020.

Läs mer

Skriv ut
Sidansvarig: Erik Eriksson
Uppdaterad:10 juni 2019