Aktuella

Water JPI 2017 Joint Call: Water Resource Management in support of the UN Sustainable Development Goals

Sista ansökningsdatum: 2017-11-02

Beslutsdatum: Steg 1 preliminärt 2018-02-10, steg 2 preliminärt 2018-11-07

Utlysningen Water JPI 2017 Joint Call syftar till att finansiera transnationella forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på samhällets vattenutmaningar. Utlysningen öppnar inom kort.

När utlysningen öppnar kommer mer information om utlysningen och dess ansökningsförfarande. 

Utlysningens tema

Ämnet för utlysningen är ”Vattenresurshantering till stöd för FNs hållbara utvecklingsmål” med syfte att utveckla nya koncept för att hantera minst en av det två följande utmaningarna:

  • Multiple pressure effects on ecosystems and ecosystem services as well as effective mitigation – adaptation tools and assessments for implementing the water related targets of the UN SDGs.
  • Developing accessible solutions for clean water management to address UN SDG6 targets and associated SDGs.

Behörighet att söka medel

Projektansökan skall skickas in av en projektkoordinator och bestå av minst tre huvudforskare (minst en koordinator och två PI) från minst tre av de i utlysningen medverkande länderna, se nedan. Respektive länders forskningsfinansiärer kommer att fatta beslut om finansiering av projekten samt finansiera sina respektive forskare enligt deras nationella behörighetsvillkor.

Deltagande länder

Argentina, Belgien, Brasilien, Cypern, Egypten, Frankrike, Irland, Lettland, Moldavien, Norge, Sydafrika, Sverige och Tyskland. 

Mer information om utlysningen

Kontaktperson

Ansvarig

Sveriges nationella kontaktperson för WaterJPI
Kristina Laurell, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 59
E-post: kristina.laurell@formas.se


Forskningsrådet Formas finansierar forskare från svenska universitet, högskolor och andra svenska offentliga organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltare.

The Joint Programming Initiatives (JPIs) are intergovernmental initiatives aiming at strengthening European leadership and competitiveness in Research and Innovation (R&I). In particular, the Water JPI responds to the grand challenge of “Achieving Sustainable Water Systems for a Sustainable Economy in Europe and Abroad”.

Kristina Laurell

2017-09-01