Beslutade

Utlysning: strategiska innovationsagendor

Sista ansökningsdatum: Preliminärt 2015-11-12

Beslutsdatum: Preliminärt 2015-12-31

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas bjuder med denna utlysning in till att ansöka om stöd till framtagande av nya strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet eller tilläggsfinansiering av pågående agendaprojekt. Utlysningen görs inom ramen för satsningen på strategiska innovationsområden.

Syftet med utlysningen är att stimulera behovsägare inom näringsliv och offentlig sektor att tillsammans med andra forsknings- och innovationsutövare utveckla en agenda för ett innovationsområde. En agenda är ett strategidokument som beskriver innovationsområdet med en gemensamt formulerad vision, mål samt strategier för att utveckla och förnya innovationsområdet.

Vi välkomnar ansökningar från aktörer inom akademi, näringsliv och offentlig sektor. Bedömning av ansökningar kommer att ske av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas i samråd. 

Utlysningen är öppen under perioden 21 september – 12 november 2015. För detaljer om utlysningen, inklusive anvisningar till ansökan, bedömningskriterier etc. se Energimyndighetens webbplats

Om strategiska innovationsområden

Beviljade agendaprojekt

Kontaktpersoner

Kontaktperson Energimyndigheten:
Jennica Broman, Energimyndigheten
Telefon: +46 (0)16 544 21 75
E-mail: jennica.broman@energimyndigheten.se 

Ansvarig forskningssekreterare på Formas:
Sandro Caruso, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 64
E-mail: sandro.caruso@formas.se 

Sandro Caruso

2015-09-10