Beslutade

“Climate Predictability and Inter-Regional Linkages” i samarbete med Joint Programming initiativet JPI Climate och Belmont Forum

Sista ansökningsdatum: 2015-06-01

Beslutsdatum: 2016-04-07

Joint Programming initiativet JPI Climate och Belmont Forum utlyser medel till samarbetsprojekt inom området klimattjänster. Utlysningen syftar till att bidra till utmaningen att utveckla klimattjänster med fokus på interregionala kopplingar och deras roll för klimatvariationer och för en ökad förutsägbarhet. Fortfarande finns hinder för effektiva klimattjänster på regional och lokal nivå, dels på grund av otillräcklig kunskap om klimatprocesser, men också på grund av otillräcklig spridning av vetenskaplig kunskap, konflikter mellan klimatrelaterade och icke-klimatrelaterade stressorer och otillräckliga åtgärder från beslutsfattare och samhället i stort.

Utlysningen adresserar tre huvudsakliga områden:

1 - Understanding past and current variability and trends of regional extremes

2 - Predictability and prediction skills for near‐future variability and trends of regional extremes

3 ‐ Co‐construction of near term forecast products with users

Formas kommer att finansiera svenska forskares deltagande i projekt som beviljas finansiering. Samarbetsprojekten måste utgöras av forskare från minst tre olika länder, varav minst en från ett utomeuropeiskt land.

Tidplan för utlysningen

1 april 2015 - utlysningen öppnar

1 juni 2015 – utlysningens första steg (pre-proposals) stänger

Mitten av september 2015 – fullständiga ansökningar bjuds in

Mitten av november 2015 – utlysningens andra steg (full proposals) stänger

Slutet av januari 2016 – Beslut om finansiering

April – juni 2016 – projektstart

Fullständig information och länkar till ansökansportal finns på Belmont Forums hemsida

Kontaktperson

Ansvarig

Lisa Almesjö, forskningssekreterare, Formas

Telefon: +46(0)8 775 40 53

E-post: lisa.almesjo@formas.se 

Lisa Almesjö

2016-03-07