Beslutade

Utlysning i SUSFOOD2 ERA-NET Cofund

Sista ansökningsdatum: 2017-03-13

Beslutsdatum: 2018-02-08

ERA-NET SUSFOOD2 cofund utlyser runt 14 miljoner euro inom hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion.

Nätverket SUSFOOD2 består av 26 partners från 15 länder. Projekten ska vara transnationella med minst tre partners från minst tre av SUSFOOD2s medlemsländer. Sverige har en budget på 15 miljoner kronor i utlysningen och det är tillåtet för svenska forskare att söka inom alla fyra fokusområdena.

Utlysningen har fokusområdena:

Topic 1: Innovation in food processing technologies and products

Topic 2: Providing added value, increased resource efficiency and reduction of waste in sustainable food systems

Topic 3: Understanding consumer behavior and food choices

Topic 4: Harmonisation of the methods and metrics for integrated assessment of sustainability of food products and food patterns

För ytterligare information och utlysningstext, se SUSFOOD2s hemsida här.

Kontaktpersoner på Formas

Susanne Johansson, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 20
E-post: susanne.johansson@formas.se

Erika Ax, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 26
E-post: erika.ax@formas.se

Susanne Johansson

2016-12-27