Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande

Sista ansökningsdatum: Kl 14:00, 2018-02-28

Beslutsdatum: Preliminiärt 2018-09-30

I den här utlysningen kan forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut söka finansiering. Utlysningen består av två delar, där den första är inriktad på synteser och den andra är inriktad på forskningsprojekt. Utlysningen öppnar den 14 december.

Del 1: Synteser av kunskapsläge och kunskapsbehov

Vad vet vi idag och vad behöver vi ta reda på för att skapa hållbara samhällen? Formas söker synteser som identifierar etablerad kunskap och kunskapsluckor inom ämnesområden med relevans för hållbart samhällsbyggande och som gynnas av insatser från flera vetenskapliga områden eller discipliner. I bedömningen av synteserna kommer stor vikt att läggas vid metoden. 

Du kan söka:
Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksamma vid universitet, högskola eller forskningsinstitut. Andra samhällsaktörer kan medverka, men det finns inga krav på medfinansiering.
Så mycket kan du söka: 1-1,5 miljoner kronor/år.
Projektets längd: 1 år.
Formas delar totalt ut: Upp till 11,5 miljoner kronor.

Del 2: Forskningsprojekt med aktörer i fokus

Formas välkomnar forskare från alla discipliner att utforma forskningsprojekt som fokuserar på medborgarna och aktörerna i det hållbara samhällsbyggandet. Projekten ska kombinera minst två vetenskapliga områden, antingen inom samma vetenskapliga disciplin, till exempel samhällsvetenskap, eller mellan två vetenskapliga discipliner, till exempel samhällsvetenskap och teknik.

Du kan söka:
Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksamma vid universitet, högskola eller forskningsinstitut. Andra samhällsaktörer kan medverka, men det finns inga krav på medfinansiering.
Så mycket kan du söka: 1–3 miljoner kronor/år.
Projektets längd: 3 år.
Formas delar totalt ut: Upp till 85 miljoner kronor.

Utlysningstexter

Två utlysningstexter, en för varje del, kommer att publiceras här i samband med att utlysningen öppnar.

Vill du veta mer om utlysningen?

Formas kommer att erbjuda ett eller flera tillfällen för dialogmöte och matchmaking. Detta kommer att annonseras i Formas kalendarium.

Så ansöker du

Prisma

Riktlinjer för vad din ansökan ska innehålla och information om vilka bedömningskriterier som gäller kommer gå att hitta i utlysningstexterna. 

Länkar

Kontaktpersoner

Ansvarig
Katarina Buhr, forskningssekreterare
Telefon: +46(0)8-775 40 19  
E-post: katarina.buhr@formas.se

Administrativt stöd
Anna Kuznetcova, forskningsadministratör
Telefon: +46 (0)76-000 24 95
E-post: anna.kuznetcova@formas.se

Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Den här utlysningen är den andra inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Den första utlysningen handlade om social bostadspolitik. Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska ta fram kunskap som ger möjlighet att utveckla nya lösningar inom samtliga samhällssektorer för att skapa ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Klicka här för att läsa mer.
Katarina Buhr

2017-11-09