Beslutade

Sustainability and Resilience – Tackling Climate and Environmental Changes

Sista ansökningsdatum: 2016-05-24

Beslutsdatum: Preliminärt 2016-11-10

Klimat- och miljöförändringar drabbar befolkningar i låginkomstländer hårt. Forskning om uthållighet och resiliens är därför av största vikt. Utlysningen "Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changes" rör området utvecklingsforskning och minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland ska medverka.

Detta bidrag finansieras gemensamt av regeringens biståndsmedel av Vetenskapsrådet och Sida samt av Formas forskningsanslag. De ansökningar som beviljas ska vara relevanta inom områden som rör hållbarhet, resiliens och klimat- och miljöförändringar i ett fattigdomsperspektiv, där genus, demokrati, mänskliga rättigheter och konfliktkänslighet kan vara viktiga aspekter.

Minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland ska medverka i ansökan.

Utlysningen stänger den 24 maj klockan 14.00. Vetenskapsrådet administrerar utlysningen, information om inriktning och villkor finns på Vetenskapsrådets hemsida

Ansökan i Prisma

Utlysningen genomförs i ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma. De som avser att söka i utlysningen, både som huvudsökande och medsökande, kan redan nu skapa ett personkonto och registrera data under sin personliga profil.

Länkar

Ansök i Prisma

Kontaktperson

Ansvarig

Anna Herou, forskningshandläggare, Vetenskapsrådet
Telefon: +46 (0)8 546 44 359
E-post: anna.herou@vr.se

Susanne Johansson, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46(0)8-775 40 20
E-post: susanne.johansson@formas.se

Susanne Johansson

2016-04-08