Beslutade

Strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment - Digitala affärsmodeller

Sista ansökningsdatum: 2016-05-11

Beslutsdatum: Preliminärt 2016-06-30

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Utlysningen Digitala affärsmodeller har fokus på organisation, processer och avtalsjuridik, med utgångspunkt i digitaliseringens möjligheter. Utlysningen riktar sig till behovsägare inom samhällsbyggnadssektorn och aktörskonstellationer bestående av akademi, näringsliv och/eller offentlig sektor i samverkan.

Beslutslista

Vad bidrag kan sökas för

Projekt som adresserar roller, arbetssätt, näringslivets och myndigheternas processer liksom affärsmodeller med tillhörande juridik, branschöverenskommelser och avtal inom samhällsbyggnadssektorn.

Riktvärde för bidragets storlek

För utlysningen finns avsatt ett budgetutrymme om maximalt 10 miljoner kronor. Bidrag mellan 500 000 kronor och upp till 1 500 000 kronor kan sökas. Myndigheternas bidrag kan maximalt uppgå till 50 procent av projektens stödberättigande kostnader.

Vem kan söka

Utlysningen riktar sig till konsortier av företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt institut som avser att verka inom samhällsbyggnadssektorn.

Utlysningstext

Digitala affärsmodeller 2016 - utlysningstext

Mall för projektbeskrivning

Mall för projektbeskrivning Digitala affärsmodeller 2016 (Mall i MS Word)
Mall för projektbeskrivning Digitala affärsmodeller 2016 (Mall i PDF)

Länkar

Formas allmänna anvisningar
Formas anvisningar om Prisma
Användarstöd för Prisma
Ansök i Prisma

Vinnovas Regler för statligt stöd
Vinnovas Guide till villkor om stödberättigande kostnader
Vinnovas Guide till villkor om nyttjanderätt

Kontaktpersoner

Utlysningsansvarig

Frågor gällande bedömningsprocessen och juridik:

Hanna Ridefelt, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)73 646 27 20
E-post: hanna.ridefelt@formas.se

Smart Built Environment

Frågor gällande utlysningens inriktning och innehåll:

Olle Samuelsson, programchef
Telefon: +46 (0)70 329 04 42
E-post: olle.samuelson@iqs.se

Rikard Espling, programledare
Telefon: +46 (0)72 701 83 01
E-post: rikard.espling@iqs.se

Administrativt ansvarig

Elisabeth Tejme, forskningsadministratör, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 17
E-post: elisabeth.tejme@formas.se

IT support

Prisma IT support

Hanna Ridefelt

2016-06-30