Beslutade

Strategiska innovationsprogrammet RE:Source

Sista ansökningsdatum: 2016-04-05

Beslutsdatum: 2016-06-20

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Under 2016 har RE:Source 40,5 miljoner kronor att fördela till forsknings- och innovationsprojekt.

I denna utlysning välkomnas förslag till forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att uppnå RE:Sources programmål: Nya tekniska lösningar och affärsmodeller för hållbar resurs- och avfallshantering framgångsrikt tillämpade i samhälle och industri.

Utlysningen öppnade den 9 februari, och ansökningarna ska skickas in till Energimyndigheten senast den 5 april 2016 kl. 24:00. Mer information om utlysningen finns på Energimyndigheten webbplats.

Kontaktperson

Conny Rolén, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 30
E-post: conny.rolen@formas.se

Conny Rolén

2016-02-10