Beslutade

Strategiska innovationsprogrammet Grafen

Sista ansökningsdatum: 2016-02-23

Beslutsdatum: Preliminärt 2016-04-29

Det strategiska innovationsprogrammet Grafen är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Med den här utlysningen vill vi stärka gränsöverskridande samverkan och öka teknikmognaden hos potentiella grafen-nyttjande aktörer, främst företag.

Utlysningen finansierar projekt som har potential att utveckla kommersiella tillämpningar eller produkter inom tre år och demonstratorer (eller ”proof-of-concept”) inom 18 månader.

De viktigaste områdena som står i fokus för denna utlysning är:

  • Energitillämpningar
  • Högfrekvenselektronik
  • Livsvetenskaper
  • Materialförsörjning - tillverkning av grafen, grafen-baserade halvfabrikat, grafen-baserade kompositmaterial eller kompositprodukter
  • Sensorer
  • Tryckt elektronik
  • Ytbeläggningar eller barriärtillämpningar

Ansökningarna ska skickas in till VINNOVA senast den 2016-02-23 kl. 14:00. Mer information om utlysningen och länk till ansökningsportal finns på VINNOVAs webbplats. På SIO Grafen kan du läsa mer om programmet.

Kontaktpersoner

Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll:
Helena Theander, programchef SIO Grafen
Telefon: +46 (0)70-928 40 74

Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor:
Mats Robertsson
Telefon: +46 (0)8-473 30 78

Sandro Caruso

2015-12-18