Beslutade

Sommarskola för unga forskare (IIASA)

Sista ansökningsdatum: 2016-01-11

Beslutsdatum: 2016-03-11

Sommarskola för unga forskare vid International Institute for Applied System Analysis (IIASA) IIASA:s årliga sommarskola (YSSP) i Österrike erbjuder för 2016 plats till ca 50 doktorander med intressen inom något av IIASA:s forskningsområden som bl.a. innefattar klimatförändringar, energi, livsmedel & vatten, nationalekonomi och fattigdomsbekämpning.

Sommarskolan spänner över både samhälls- och naturvetenskaperna och belyser ofta problemställningar utifrån perspektivet för politiskt beslutsfattande.

Ansökningar för YSSP 2016 görs i IIASA:s ansökningssystem och tas emot från och med 6 okt fram till och med den 11 januari 2016. Beslut om beviljade ansökningar förmedlas av IIASA 11 mars 2016.

Studenter vid svenska universitet som accepteras till YSSP kan ansöka om medel från forskningsrådet Formas för att täcka resa och boende.

Läs mer om sommarskolan

Läs YSSP-folder

Kontakt på Formas:
sandro.caruso@formas.se

Sandro Caruso

2015-10-08