Beslutade

ERA-Net BiodivERsA och Belmont Forum – scenarier för biodiversitet och ekosystemtjänster

Sista ansökningsdatum: 2017-12-01

Beslutsdatum: Steg 1 preliminärt 2018-01-30, steg 2 preliminärt 2018-11-01

ERA-Net BiodivERsA och Belmont Forum utlyser medel till forskningsprojekt om "Scenarios of biodiversity and ecosystem services". I Sverige deltar Formas i utlysningen med totalt 1 800 000 euro för åren 2018-2020.

Sista ansökningsdatum för steg ett är 1 december 2017 klockan 17:00.

Utlysningen har följande två teman:

  • Utveckling och applicering av scenarier för biodiversitet och ekosystemtjänster över rumsliga skalor relevanta för olika typer av beslut.
  • Beaktande av multipla dimensioner av biodiversitet och ekosystemtjänster i scenarier för biodiversitet.
Sverige har en budget på 1 800 000 euro i utlysningen, och det är tillåtet för svenska forskare att söka inom båda teman. Svenska partners får söka max 300 000 euro, eller 500 000 euro om den svenska partnern även är projektkoordinator. Projektens längd kan vara på minst ett och högst tre år.

Utlysningstext och ansökningsformulär finns på BiodivERsAs hemsida.

Sökande

Du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag, är behörig att söka i Sverige. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Kontaktpersoner

För mer information om utlysningen, se Belmont Forum och BiodivERsAs hemsidor.

För frågor om utlysningen, vänligen kontakta "Theme Programme Office (TPO)":
Sophie Germann, Scientific project manager
E-post: sophie.germann@agencerecherche.fr

För tekniska frågor angående ansökningsförfarandet, vänligen kontakta "TPO" (se ovan) eller "EPSS technical helpdesk":
Taavi Tiirik
E-post: biodivscen@etag.ee

För frågor relaterade till nationella regler för Formas, vänligen kontakta:
Sandro Caruso
Telefon: 08-775 40 64
E-post: sandro.caruso@formas.se

Sandro Caruso

2017-10-03