Beslutade

HDHL INTIMIC

Sista ansökningsdatum: 2017-04-05

Beslutsdatum: Preliminärt 2017-09-28

Formas utlyser medel i en transnationell utlysning för forskningsprojekt som studerar samband mellan maten vi äter, tarmflora och hälsa, HDHL INTIMIC.

Utlysningen "Interrelation of the Intestinal Microbiome, Diet and Health" (INTIMIC), koordineras inom ramarna för ERA-Net Cofund HDHL INTIMIC, under Joint Programming Initiative a Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL). Syftet med utlysningen är att stödja transnationella forskningsprojekt och samarbeten inom området. Konsortier med deltagare från minst tre deltagande länder kan söka finansiering för (upp till) treåriga forskningsprojekt. Formas deltar med en budget på 7,5 miljoner kronor, ämnad för svenska forskare.

Utlysningstext samt mer information om vilka länder som deltar och ramarna för utlysningen återfinns på JPI HDHL's hemsida. Där finns även information om ansökningsprocessen.

Observera de nationella riktlinjerna vad gäller projekt som kan finansieras av Formas, vem som kan söka medel och vad medel kan sökas för, samt särskilda riktlinjer för sökande hos Formas. Dessa återfinns i utlysningsmaterialet i ANNEX B "Specific national regulations".


Vid frågor kontakta ansvarig forskningssekreterare.

Kontaktperson

Ansvarig

Erika Ax, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8-775 40 26
E-post: erika.ax@formas.se

Erika Ax

2017-01-09