Beslutade

Bidrag för forskningssamarbete och mobilitet mellan Sverige och Sydafrika

Sista ansökningsdatum: 2017-09-15

Beslutsdatum: Preliminärt 2018-02-28

Forskare verksamma i Sverige kan nu söka finansiering för omkostnader vid samarbete med forskare i Sydafrika i upp till tre år.

Utlysningen är ett samarbete mellan Formas, STINT, Vetenskapsrådet samt Forte på den svenska sidan, samt National Research Foundation på den sydafrikanska.

Utlysningen är den tredje och sista av tre årliga utlysningar 2015-1017. Ansvarig för utlysningarna i Sverige är STINT och sista ansökningsdag är 15 september 2017.

Mer information om utlysningen finns på STINTs hemsida.

Kontaktperson

Susanne Johansson, forskningssekretarare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 20
E-post: susanne.johansson@formas.se

Susanne Johansson

2017-07-13