Beslutade

BONUS Blue Baltic utlysning

Sista ansökningsdatum: 2016-03-10

Beslutsdatum: Preliminärt 2016-11-11

Östersjöprogrammet BONUS som har fokus på transnationell forskning och utveckling öppnar till hösten sin tredje utlysning, kallad ”Blue Baltic”. Blue Baltic är BONUS största utlysning hittills med en budget på drygt 30 miljoner euro och 11 olika tematiska områden. Utlysningen vänder sig både till forskare inom akademi, högskola och forskningsinstitut och till företag – tanken är att nya innovativa lösningar på Östersjöns miljöproblem ska kunna utvecklas och testas. Utlysningen stänger i mars 2016 och alla projekt måste vara förregistrerade senast den 9 februari för att kunna lämna in en fullständig ansökan. Finansierade projekt beräknas kunna starta i början av 2017 och löpa över en 3-årsperiod.

Mer information om tematiska områden och utlysningens regelverk finns på BONUS hemsida: www.bonusportal.org

Kontaktperson

Lisa Almesjö, Formas
Telelefon: +46 (0)70-385 40 53
E-mail: lisa.almesjo@formas.se

Lisa Almesjö

2015-09-25