Beslutade

Europeisk utlysning: ERANET Cofund WaterWorks2014

Sista ansökningsdatum: 2015-05-04

Beslutsdatum: 2016-02-17

Water JPI: Water Challenges for a Changing World Joint Programming Initiative utlyser medel till forsknings- och utvecklingsprojekt inom ERANET Cofund programmet WaterWorks 2014. Research and Innovation for Developing Innovative Technological Solutions and Services for Water Systems. I utlysningskonsortiet ingår 17 finansiärer från 16 länder. Total budget är 20 miljoner euro. Formas har en budget på 12 miljoner kronor i utlysningen.

Utlysningen fokuserar på forskning och innovation för utveckling av tekniska lösningar och tjänster för vattensystem inom tre delområden: 
• Vattenrening, återanvändning, återvinning och avsaltning
• Förvaltning av vattenresurser
• Mildra effekterna av extrema händelser avseende översvämningar och torka

Det är tillåtet för svenska forskare att söka inom alla tre delområden.

Varje projekt ska bestå av minst tre partners från tre olika deltagande länder. Projekten kommer att finansieras av respektive nation/organisation och organisationens sedvanliga regler för ansökningar och finansiering gäller i tillämpliga delar.

Samhällsutmaningar kräver ett multidisciplinärt angreppsätt. Av den anledningen skall alla ansökningar sträva efter att ha deltagare i konsortiet från intressentgrupper och beskriva hur resultaten kan spridas och exploateras.  Projekttiden ska vara mellan 24 och 36 månader och den totala budgeten per projekt får inte överstiga 1.5 miljoner euro.

Utlysningen sker genom en tvåstegsprocess. Steg 1, stängs 4 maj 2015 (17H CET) och de ansökningar som går vidare till steg 2 kommer att ges möjlighet att skicka in fullständiga projektansökningar med sista ansökningsdag 14 september 2015 (17H CET). Projekten beräknas kunna starta mellan mars och april 2016.

Ansökningarna skrivs på engelska och skickas in elektroniskt. Information och riktlinjer för ansökningsprocessen finns på Water JPIs ansökningssida http://www.waterjpi.eu/

För generella frågor om utlysningen och ansökningsförarandet, inklusive tekniska och administrativa frågor, kontakta utlysningssekretariatet FCT (Foundation for Science and Technology, Portugal):
Germana Santos eller Rui Munhá, e-post ww2014@fct.pt

Välkommen att lämna ditt inspel till Water JPIs strategiska forsknings- och innovationsagenda, se nedan:

Public consultation on the Water JPI Strategic Research and Innovation Agenda is open!

The Water JPI launched the new version of the Water JPI Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA 1.0) in June 2014. In line with the participatory approach the Water JPI is based upon, this consultation aims to gather the opinions of the society at large on the SRIA. As a consequence, your participation in the discussion of this document draft is very important. Join the public consultation until the 24th May 2015 by answering this questionnaire.

More information on http://www.waterjpi.eu/

Formas, Livsmedelsverket och Havs- och vattenmyndigheten anordnade ett inspirationsseminarium den 17 mars 2015, se program.

Film från inspirationsseminarium

För ytterligare information och frågor kontakta:
Kristina Laurell
kristina.laurell@formas.se
08 – 775 40 59
070 – 440 40 59

2015-03-02