Beslutade

Europeisk utlysning: ERA-Net Cofund BiodivERsA 2015 – biodiversitet och ekosystemtjänster

Sista ansökningsdatum: pre-proposals 2015-07-20

Beslutsdatum: preliminärt pre-proposals 2015-12-20

ERA-Net BiodivERsA utlyser medel till forskningsprojekt om förståelse och förvaltning av biodiversitetsdynamik för att förbättra ekosystemfunktioner och leverans av ekosystemtjänster. I utlysningskonsortiet ingår 25 partners från 16 länder. Total reserverad budget för utlysningen är ca 30 miljoner euro. I Sverige deltar Formas och Naturvårdsverket i utlysningen med totalt 35 MSEK för åren 2016-2019.

Utlysningen har två teman:
1) Understanding and managing the biodiversity dynamics of soils and sediments to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services.

2) Understanding and managing biodiversity dynamics in land-, river- and sea-scapes (habitat connetivity, gree and blue infrastructures, and naturing cities) to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services.

Projekten ska ha med minst tre partners från tre olika BiodivERsA medlemsländer som deltar i utlysningen. Sista datum för inskickande av "pre-proposals", vilket ska ske via BiodivERsAs ansökningswebbplats, är 20 juli 2015. "Full proposals" bereds under december 2015 – våren 2016 och beslut om finansiering beräknas ske under sommaren 2016.

Sverige har en budget på 35 miljoner kronor i utlysningen och det är tillåtet för svenska forskare att söka inom båda teman. Den svenska delen av ett projekt får söka max 550 000 Euro (ca 5.1 miljoner kronor), och projekten kan vara på minst 1 och högst 3 år.

Utlysningstexter och ansökningsformulär finns elektroniskt på BiodivERsAs ansökningssida.

Sökande

Du som är disputerad och bedriver forskning vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag, är behörig att söka i Sverige. Med forskningsinstitut avses organisationer som har forskning som sin enda eller huvudsakliga verksamhet.

Kontaktpersoner

För generella frågor om utlysningen, vänligen kontakta Call Secretariat:

Cécile NIVET, Scientific project manager,
+33 1 80 48 83 56,
cecile.nivet@agencerecherche.fr

Sophie GERMANN, Scientific project manager,
+33 1 80 48 83 56,
sophie.germann@agencerecherche.fr

För frågor relaterade till nationella regler för Formas och Naturvårdsverket, vänligen kontakta:

Sandro Caruso
sandro.caruso@formas.se
08 – 775 40 64
072 – 252 40 64

Per Sjögren-Gulve
per.sjogren-gulve@naturvardsverket.se
010 – 698 1446

Sandro Caruso

2015-01-21