Beslutade

Europeisk utlysning: Ekologiska aspekter av mikroplast i havet

Sista ansökningsdatum: 2015-03-31

Beslutsdatum: 2015-12-01

Joint Programming initiativet friska och produktiva hav (”JPI Oceans”) lyser ut forskningsmedel för europeiska samarbetesprojekt om mikroplast i havet. Mikroplaster är persistenta och vanligt förekommande och har potential att orsaka såväl fysiska som toxikologiska effekter på marina organismer och påverka diverse ekologiska processer. Kunskapen om källor, storleksfraktioner, abundans och spatiell utbredning är fortfarande begränsad. De toxikologiska och ekologiska effekterna på marina organismer och i slutänden för människors hälsa är också otillräckligt utredda.

För att säkerställa en bättre kunskapstillgång om mikroplast i havet, genomför JPI Oceans en gemensam utlysning av forskningsmedel. Utlysningen omfattar tre huvudsakliga teman:
• Validering och harmonisering av analytiska metoder
• Identifiering och kvantifiering av mikroplast
• Ekotoxikologiska effekter av mikroplaster – effekter på marina organismer
Total budget för utlysningen är upp till 7,5 miljoner euro. Svenska finansiärer är Formas och Havs- och Vattenmyndigheten som tillsammans bidrar med ca 14 miljoner kr under åren 2015 – 2017.

För ytterligare information och ansökan, se JPI Oceans webbsida för utlysningen.

Ansvarig kontaktperson Formas:
Lisa Almesjö, telefon: 08 7754053, 070 3854053, e-post: lisa.almesjo@formas.se

Ansvarig kontaktperson Havs- och Vattenmyndigheten:
Mats Svensson, telefon: 010 6986374, e-post: mats.svensson@havochvatten.se

2015-02-24