Beslutade

ERA-NET Sumforest: Sustainable forests for the society of the future

Sista ansökningsdatum: 2016-06-17

Beslutsdatum: Preliminärt 2016-11-10

ERA-NET Sumforest har öppnat en utlysning för internationella samarbetsprojekt. Utlysningen genomförs gemensamt av 20 deltagande länder med syfte att stödja policyskapande forskning kring mångfunktionellt skogsbruk. Total budget för utlysningen är 9 miljoner Euro (ca 88 miljoner kronor). Formas medverkar i utlysningen med 1,5 miljoner Euro (ca 14,7 miljoner SEK) fördelat över tre år.

Utlysningens ämnesområden

  • Topic 1: Comparative assessment of the sustainability performance of forest-based, other renewable and non-renewable raw material-based value chains to inform policy decisions
  • Topic 2: Risk resilient forest management - Adapting forest management regimes which incorporate risk assessment related to potential climate change impacts to inform policy decisions
  • Topic 3: Investigation, appraisal and evaluation of trade-offs related to the provision of forest ecosystem services to inform policy decisions

 Fullständig utlysningstext med instruktioner kring ansökan, behörighet att söka, bedömningskriterier, nationella regler och annan relevant information finns tillgänglig på ERA-NET Sumforests webbplats.

Utlysningen kommer att följa en en-stegsprocess och stänga den 17 juni klockan 15.00 CET 2016. Ansökan skickas in till den elektroniska ansökningsportal som utlysningssekretariatet i Tyskland tillhandahåller. Svenska projektledare för ansökningar som rekommenderas finansiering kommer därefter att bjudas in att skicka in motsvarande ansökan till Formas.

Projekten beräknas starta i början av 2017.

Kontaktperson på Formas

Ansvarig:

Karin Perhans, forskningssekreterare, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 40 36
E-post: karin.perhans@formas.se

Karin Perhans

2016-03-03