Beslutade

ERA-Net Cofund ForestValue: Innovating forest-based bioeconomy

Sista ansökningsdatum: Kl 14:00, 2018-01-23

Beslutsdatum: Kl 17:00, 2018-11-14

ERA-Net Cofund ForestValue har öppnat en transnationell utlysning. Utlysningens syfte är att stödja utveckling och konceptvalidering av nya strategier, metoder, processer eller produkter i skogsbruket och skogsindustrin, inklusive samarbetspartners, återförsäljare, konsumenter och slutanvändare, för att upprätthålla konkurrenskraft och effektivitet i framtagandet av hållbara produkter och tjänster.

Utlysningen omfattar två teman:

  • Innovativt och hållbart brukande av mångfunktionella skogar.
  • Innovativ industriell produktions- och processteknologi: produkter, koncept och tjänster.


Fullständig utlysningstext med instruktioner kring ansökan, behörighet att söka, bedömningskriterier, nationella regler och annan relevant information finns tillgänglig på ERA-Net ForestValue's webbplats. Utlysningen kommer att följa en två-stegsprocess, med sista ansökningsdag för skissansökningar den 23 januari 2018.

Formas, Vinnova och Energimyndigheten finansierar gemensamt svenska partners i beviljade projekt med en total budget på 30 miljoner kronor.

Kontaktpersoner

Karin Perhans
Forskningssekreterare
Telefon: +46 (0)8 775 40 36
E-post: karin.perhans@formas.se

För generella frågor om utlysningen och ansökningsförfarandet, inklusive tekniska och administrativa frågor, kontakta utlysningssekretariatet för ForestValue:

E-post: call.office@forestvalue.org

Karin Perhans

2017-12-08