Beslutade

ERA-Net ANIHWA Djurhälsa och Djurvälfärd

Sista ansökningsdatum: 2015-02-12

Beslutsdatum: 2015-11-06

Inom ERA-Net ANIHWA är en utlysning inom området Djurhälsa och Djurvälfärd öppen.

Utlysningen har fokusområdena:

• Sjukdomskontroll och övervakning  
• Produktionssjukdomar
• Djurvälfärd

Projekten ska vara transnationella med minst tre partners ifrån ANIHWAs medlemsländer. Deadline för pre-proposals är den 12:e februari 2015, full proposals bereds under våren 2015 och beslut om finansiering beräknas ske i november 2015.

Sverige har en budget på 15 miljoner kronor i utlysningen och det är tillåtet för svenska forskare att söka inom alla fyra delområden. Ett projekt får söka max 25 % av den nationella budgeten, för svenska projekt innebär det 3.75 miljoner kronor. 

Utlysningstexter och ansökningsformulär finns elektroniskt på ANIHWAs ansökningssida.
För ytterligare information och frågor kontakta:

Johanna van Schaik Dernfalk
johanna.dernfalk@formas.se
08 – 775 40 41
070 – 626 40 21

2014-12-18