Beslutade

ERA - Cofund JPI-EC-AMR Transmission dynamic

Sista ansökningsdatum: Preliminärt 2016-03-17

Beslutsdatum: Preliminärt 2016-11-08

ERA - Cofund JPI-EC-AMR om ”Transmission dynamics” kommer öppna sin utlysning för transnationella projekt inom området transmission av antibiotikaresistens i januari 2016. Från svensk sida medverkar både Formas och Vetenskapsrådet i utlysningen. Utlysningens främsta syfte är att stimulera gemensamma europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt inom transmission av antibiotikaresistens i ett ”one health” perspektiv.

Finansiering kan beviljas för högst tre år. Utlysningstext och riktlinjer för sökande med alla detaljer kommer publiceras under första halvan av januari 2016. En ”pre-call-announcement” finns under JPI-AMRs hemsida.

Utlysningen följer en två-stegsprocess och öppnar januari 2016 och stänger i mars 2016. Projekten beräknas starta i början av 2017.

Kontaktperson

Ansvarig

Mattias Norrby, forskningssekreterare, Formas
Telefon: 08-775 40 21
E-post: mattias.norrby@formas.se

Mattias Norrby

2015-12-18