Beslutade

Biodiscovery - Bioaktiva molekyler från den marina miljön

Sista ansökningsdatum: 2016-03-16

Beslutsdatum: Preliminärt 2016-11-16

ERA - Net MarineBiotech har öppnat sin andra utlysning för transnationella projekt inom området ”biodiscovery”. Utlysningens främsta syfte är att stimulera gemensamma europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt inom marin bioteknik, och att skapa värde från bioaktiva molekyler från den marina miljön.

Finansiering kan beviljas för högst tre år. Deltagandet av en industriell partner i konsortiet rekommenderas men är inte obligatoriskt. Utlysningstext och riktlinjer för sökande med alla detaljer finns på ERA-Net MarineBiotech webbplats

Utlysningen följer en en-stegsprocess och öppnade den 1 december 2015 och stänger den 16 mars 2016 (15:00 CET). Projekten beräknas starta i början av 2017.

Kontaktperson

Ansvarig

Lisa Almesjö, forskningssekreterare, Formas
Telefon:+46 (0)8-775 40 53
E-mail: lisa.almesjo@formas.se

Lisa Almesjö

2015-12-17