Beslutade

Bidrag för forskningssamarbete och mobilitet mellan Sverige och Sydafrika

Sista ansökningsdatum: 2015-09-24

Beslutsdatum: Preliminärt 2016-01-31

Forskare verksamma i Sverige kan nu söka finansiering för omkostnader vid samarbete med forskare i Sydafrika i upp till tre år.

Medlen planeras att utlysas årligen under 2015-2017. Utlysningen är ett samarbete mellan Formas, STINT, Vetenskapsrådet samt Forte på den Svenska sidan, samt National Research Foundation på den sydafrikanska. Ansvarig för utlysningen i Sverige är STINT och sista ansökningsdag är 24 september 2015. Mer information om utlysningen finns på STINTs hemsida.

Kontaktperson

Ansvarig forskningssekreterare:
Susanne Johansson, Formas
Telefon: +46 (0)8 775 4020
E-mail: susanne.johansson@formas.se

Susanne Johansson

2015-07-08