Årliga öppna utlysningen för mobilitetsstöd till unga forskare 2018

Sista ansökningsdatum: 2018-04-12

Beslutsdatum: Preliminärt 2018-11-14

Formas årliga öppna utlysning 2018, för ansökningar inom rådets tre ansvarsområden - miljö, areella näringar och samhällsbyggande, öppnar den 1 mars klockan 14:00. Utlysningen stänger den 12 april 14:00.

Den forskning som stöds av Formas ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och ha god potential att komma till nytta i samhället på kort eller lång sikt. Forskningen ska resultera i kunskap som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling – en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Detta förutsätter att människors och djurs hälsa och välbefinnande, biologisk mångfald, miljön och naturens bärkraft, ekonomi, etik samt sociala och kulturella värden beaktas.

Ansökan i Prisma

Utlysningen genomförs i ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma. De som avser att söka i den årliga öppna utlysningen, både som huvudsökande och medsökande, kan redan nu skapa ett personkonto och registrera data under sin personliga profil.

Karin Önneby

2018-01-12