Webbkarta

2013-06-10

Webbkarta

 1. Finansiering
  1. Utlysningar
  2. Årliga öppna utlysningen
   1. Beredningsgrupper
  3. Återkommande och löpande bidrag
  4. Allmänna anvisningar
   1. Medelsförvaltare
  5. Etikpolicy
  6. Bedömning av ansökningar
  7. Om Prisma
  8. Rapportering
   1. Rapportering i Prisma
   2. Rapportering i Formas Direct
  9. Finansiering av forskning
 2. Samarbeten
  1. Forskningsprogram
   1. Forskningsprogrammet om klimat
   2. Forskningsprogrammet för livsmedel
    1. Nationella kommittén för livsmedelsforskning
  2. Strategiska innovationsområden
   1. Statligt stöd
  3. Samfinansierad forskning
  4. Internationellt samarbete
   1. Globalt
    1. IIASA
   2. Europa
    1. Formas i Horisont 2020
   3. Norden
 3. Press & Nyheter
  1. Formas pressmeddelanden
  2. Nyheter
  3. Medietjänster
  4. Formas logotyper
  5. Prenumerera via RSS
  6. Prenumerera via e-post
 4. Analys
  1. Analys och utvärdering
 5. Om Formas
  1. Vad vi gör
  2. Organisation
   1. Formas forskarråd
    1. Protokoll
  3. Klimatpolitiska rådet
  4. Formas webbtidning Extrakt
  5. Formas publikationer
   1. Formas fokuserar
    1. Ljudböcker
   2. Rapporter
  6. Formas i sociala medier
  7. Formas årsredovisningar
  8. Regeringsuppdrag
  9. Lediga jobb på Formas
   1. Beslut om tillsättning av anställning
  10. Formas medarbetare
   1. Generaldirektör / Director General
   2. Huvudsekreterare / Secretary General
   3. Stab / Executive committee
   4. Avdelningen för Areella näringar / Department for Agricultural Sciences
   5. Avdelningen för Samhällsbyggande / Department for Spatial Planning
   6. Avdelningen för Miljö / Department for Environmental scienes
   7. Avdelningen för Analys och Policy
   8. Förvaltningsavdelningen/ Department for Administration
   9. Kommunikationsavdelningen / Department for Communications
   10. Klimatpolitiska rådet / Swedish Climate Policy Council
  11. Kontakta oss
  12. Workrooms/Arbetsrum
  13. Resepolicy