2018-12-07

Tyck till om implementeringen av Plan S för öppen tillgång

OBS förlängd svarstid! Formas och Forte välkomnar återkoppling på den implementeringsguide för Plan S som presenterades i slutet av november.

Forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Riksbankens Jubileumsfond är med i cOAlition S, en internationell koalition av forskningsfinansiärer som verkar för omedelbar och öppen publicering av vetenskapliga publikationer. Den 27 november lanserades en guide för hur tidigare presenterade principer för öppen tillgång, Plan S, ska implementeras.

Nu välkomnar forskningsråden Formas och Forte återkoppling på innehållet i implementeringsguiden via en kort enkät. Syftet är att fånga upp om det är några områden som saknas eller behöver förtydligas. Enkäten går att besvara till och med 8 februari 2019 och kompletteras med en hearing 22 januari. Hearingen webbsänds och det kommer gå att bidra i diskussionerna på distans i skriftlig form.

Länk till mer information och enkät

Länk till hearingen

Lissa Nordin

2019-01-18