2018-11-15

Stor satsning på forskningskommunikation

Formas forskarråd har beslutat att dela ut 17,5 miljoner kronor till åtta kommunikationsprojekt. Bland de organisationer som får medel finns universitet, institut och företag.

Formas gör i år en stor satsning på forskningskommunikation genom en ny kommunikationsutlysning. I årets stora kommunikationsutlysning har de sökande kunnat söka för längre projekt, upp till tre år, med större finansiering, upp till tre miljoner kronor per projekt. Det har för första gången även varit tillåtet för företag att söka. Syftet med den nya kommunikationsutlysningen är att nå nya, mer fokuserade eller bredare, målgrupper än tidigare.

Läs mer om kommunikationssatsningen här. 

Alexander Fälldin

2018-11-15