Nya forskningssatsningar ska möta globala samhällsutmaningar

2016-09-09

Formas får ökade anslag

Idag meddelade Helene Hellmark Knutsson och Isabella Lövin på en pressträff på KTH nya stora forskningssatsningar ur den kommande höstbudgeten.

Nya forskningssatsningar ska möta globala samhällsutmaningar 

"I budgetpropositionen för 2017 avser regeringen att höja anslagen för forskning med syfte att möta prioriterade samhällsutmaningar. Anslagshöjningen kommer ske successivt, vara fullt utbyggd år 2020 och då omfatta 680 miljoner kronor årligen. Senare i höst kommer regeringen att presentera mandatperiodens forskningspolitiska proposition där satsningarna utvecklas ytterligare. Det ökade resurserna kommer tillföras Vetenskapsrådet, Rymdstyrelsen och Formas anslag."

Regeringens pressmeddelande

Emilie von Essen

2016-09-09