2016-11-17

Ny huvudsekreterare på Formas

Markku Rummukainen blir ny huvudsekreterare på Formas. Han tillträder den 1 december.

Markku Rummukainen tillträder tjänsten som huvudsekreterare på Formas den 1 december i år. Han är idag professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet. Han är också verksam vid SMHI som klimatrådgivare och som Sveriges kontakt med FN:s klimatpanel IPCC. Det är uppdrag som han kommer att behålla och kombinera med sin nya tjänst på Formas.

– Kompletterande perspektiv har alltid varit väldigt intressanta för mig. Det jag gör på Formas berikar det jag gör inom mina andra uppdrag och tvärtom, säger han.

Som huvudsekreteraren ingår Markku Rummukainen i Formas ledningsgrupp och biträder generaldirektören i den vetenskapliga ledningen. I uppdraget ingår att vara föredragande i forskarrådet och att ha strategiskt och övergripande vetenskapligt ansvar för beredningen av ansökningar om forskningsfinansiering.

Markku Rummukainen beskriver sig själv som forskare med ett stort intresse för både framtagandet av ny kunskap och för hur forskningens frågor och resultat ska komma till användning. Det har varit en viktig drivkraft för karriären. Samhället, och därmed spelplanen för forskningsuppdragen, förändras hela tiden. Utmaningen är att samtidigt som den kunskap som finns ska användas, ska man vara öppen för att nya resultat och mätningar kan innebära nya slutsatser och leda till nya beslutsunderlag och rekommendationer.

– Vi har mycket kunskap om att framtiden kan bli olika. Det som är gemensamt för de olika alternativen är att det blir annorlunda än hur vi har det idag. Men på vilket sätt, det är frågan för både forskningen och samhället, säger han.

Det finns en koppling mellan bra forskning och samhällets behov såväl i närtid som på lång sikt menar Markku Rummukainen som gärna pratar om hur det ska bli möjligt att dra nytta av forskningsresultat. Därför menar han att det också är viktigt att berätta och resonera kring samhällets kunskapsbehov och att verka för processer som gör att forskning som drivs av nyfikenhet eller av identifierade samhällsbehov kan stärka varandra.

Som Sveriges representant i FN:s klimatpanel IPCC arbetar Markku Rummukainen bland annat med hur panelen ska ta fram underlag för att ge stöd till beslutsfattare på olika nivåer. Han poängterar att panelen är en mellanstatlig organisation som utgörs av olika länder. Panelen beslutar om processerna för kunskapsutvärderingar, tar vara på resultat och tillhandahåller dem. När det gäller att skriva kunskapsutvärderingarna utser man ett stort antal forskare från hela världen för att gå igenom kunskapsläget. Det här är förhållningssätt som han menar är relevant också för Formas. Hans internationella engagemang har också gett honom stor erfarenhet av olika länders sätt att organisera forskningsfinansiering och bedömningen av olika forskningsansökningar.

– Riktlinjer och utvärderingspaneler kan vara väldigt olika. Det finns ingen enda bästa lösning, den bästa lösningen kan vara olika i olika sammanhang och beror på vad ska uppnås. Nu ska jag lära mig mer om hur Formas arbetar så att vi tillsammans kan utveckla verksamheten och arbeta för att förmedla all den kunskap vi är med och finansierar, säger han.

Se Markku Rummukainens CV

Se Markku Rummukainens publikationer

Markku Rummukainen

Foto: Marc Malmqvist

Elisabet Blomberg

2016-11-21