2017-01-18

Nu startar arbetet med klimatprogrammet

Idag genomför Formas ett idémöte med representanter från flera andra forskningsfinansiärer kring ett nytt nationellt forskningsprogram om klimat. Mötet utgör startskottet för arbetet med programmet vars första satsningar kommer att annonseras under året.

I forskningspropositionen föreslår regeringen att tioåriga nationella forskningsprogram ska utvecklas av de statliga forskningsfinansiärerna. Forskningsprogrammen förväntas skapa synergier mellan olika aktörer som kompletterar varandra vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag. Programmen ska präglas av en aktiv och strategisk övergripande koordinering av forskningsfinansiering och andra aktiviteter. Den ansvariga forskningsfinansiären för respektive program leder samordningen med övriga deltagande intressenter. 

Läs mer om Formas uppdrag i de nationella forskningsprogrammen

Elisabet Blomberg

2017-01-18