Lediga jobb

2017-11-09

Formas växer

Formas utvecklas och behöver därför rekrytera nya duktiga medarbetare. Just nu har vi flera spännande tjänster utannonserade.

Vi har fått i uppdrag att inrätta en ny miljöanalysfunktion som ska stödja arbetet med de svenska miljömålen, från och med januari 2018. Därför söker vi 2–3 drivande analytiker inom miljöforskning som kan arbeta med att sammanställa och tillgängliggöra forskningsresultat. Till samma funktion behöver vi också en informationsspecialist som kan sköta och utveckla vår vetenskapliga informationsförsörjning och göra systematiska översikter, bland annat via vetenskapliga referens- och publikationsdatabaser.

Vi söker även erfarna utredare till Klimatpolitiska rådet som startar i januari 2018 och som ska utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen.

Dessutom har vi behov av en tekniskt intresserad och kunnig webbansvarig som ska leda arbetet med Formas externa webbplats, intranät samt kanaler för de nya funktionerna miljöanalys och Klimatpolitiska rådet.

Läs allt om tjänsterna här. Tipsa gärna andra i ditt nätverk.

Carola Olofsson

2017-11-09