2016-11-02

Forskning för att nå globala hållbarhetsmålen

Tio forskningsprojekt får dela på 54 miljoner kronor över en treårsperiod för att ta itu med hur man kan lindra och hantera klimat- och miljöförändringar i låginkomstländer. Satsningen är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Sida och Formas.

Projekten har beviljats i stark konkurrens bland 106 inkomna ansökningar. I varje forskargrupp som beviljas medel deltar minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland.

Läs Formas pressmeddelande

2016-11-03