Almedalen 2016

2016-07-06

Forskning för att nå hållbarhetsmålen – krävs strategisk styrning?

Forskningens processer är långsiktiga och forskningen spelar en viktig roll som bas till all kunskap som behövs för att vi ska uppfylla FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030). Hur kan forskningen ”riktas” utan att den akademiska friheten begränsas? Vilken roll och vilket ansvar har politiken respektive akademin i vår tid?

På Formas andra seminarium i Almedalen inledde Gia Destouni, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas och professor i hydrologi på Stockholms universitet. Hon pratade om de 17 globala hållbarbetsmålen varav 11 ligger direkt inom Formas verksamhetsområde och betonade vikten av ett balanserat stöd till hållbarhetsforskningen. Om man inte har en helhetsbild av forskningen som bedrivs så kan det bli glapp eller överlappning.

Lars Hultman, vd för Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) poängterar vikten av att man har strategier, finansiären kan jobba strategiskt genom sina utlysningar men måste ändå lämna viss frihet till forskaren. 

Vi samverkar för att bli bättre säger Lena Gustafsson, ordförande i Formas forskarråd och tidigare rektor på Umeå universitet. Hon är säker på att ingen part kommer att lösa det ensam, det krävs samverkan. Hon får medhåll av Jan-Eric Sundgren, Senior CEO Advisor på Volvo. Han menar även att det är viktigt att samverka mellan akademi och näringsliv och efterlyser en svensk strategi för test-och demoanläggningar. 

Formas är forskningsrådet som stödjer forskning för en hållbar utveckling. Det är viktigt att prioritera forskning för en hållbar utveckling. En strategisk styrning av forskningsmedlen möjliggör forskning som svarar till samhällets verkliga behov och utmaningar.

Thomas Malmer, Percipia AB, var moderator på seminariet. 

FN:s hållbarhetsmål

Webbsändningen kan även ses på Formas youtube-kanal

Sofia Rickberg

2016-08-22