2016-09-21

Formasfinansierat forskningsprojekt

Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som Formas delfinansierat rapporterades i veckan av Havs- och vattenmyndigheten. Rapporter, vägledning och bakgrund presenterades under rubriken ”Oroande utveckling för ålgräset: En yta stor som Tjörn har försvunnit”

Zorro är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som startades år 2011 vid Göteborgs universitet med det övergripande målet att förbättra förvaltningen av svenska kustekosystem med fokus på ålgräsängar i Västerhavet. 

- Förlusten av ålgräsängar i Bohuslän sedan 1980-talet omfattar enorma områden, uppskattningsvis 12 500 hektar, vilket är nästan lika stort som Tjörns yta. Det har också lett till mindre produktion av torsk, ökad övergödning och sämre vattenkvalitet, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Projektet är finansierat med medel från Formas, Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen samt Naturvårdsverket.

Havs- och vattenmyndighetens pressmeddelande
Forskningsprogrammet ZORRO 

Peter Bylund

2016-09-21