2016-11-01

Formas stärker arbetet för jämställdhet

Nu tar vi ytterligare ett steg för att arbeta strategiskt med jämställdhet. Idag lämnar Formas in sin handlingsplan för jämställdhetsintegrering till regeringen. En prioriterad fråga är att alla forskare ska ha samma villkor och möjligheter att ta del av Formas forskningsmedel.

– Forskare ska oavsett kön, ha samma villkor och möjligheter att ta del av Formas forskningsmedel. Det är inte bara en demokratifråga utan också en förutsättning för att uppnå bästa kvalitet i forskningen, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.  

Handlingsplanen visar hur den ordinarie verksamheten kan användas för att arbeta systematiskt med jämställdhet. Vårt jämställdhetsarbete tar avstamp i FN:s globala utvecklingsmål och syftar till att bidra till det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Läs mer i handlingsplanen 

Lissa Nordin

2016-11-02