2016-09-09

Formas söker vikarierande förvaltningschef

Förvaltningsenheten har det strategiska och operativa ansvaret för myndighetens administrativa funktioner; planering, ekonomi, personalfrågor, registratur, intendentur, juridik och IT. Enheten arbetar i nära dialog med övriga enheter och bidrar med olika former av administrativ kompetens i verksamheten.

Förvaltningschefen, som leder förvaltningsenheten, ingår i Formas ledningsgrupp och rapporterar till generaldirektören.

Formas förvaltningschef kommer snart att vara föräldraledig varför vi söker en vikarie från den 1 november 2016 till den 31 augusti 2017.

Mer information om tjänsten som vikarierande förvaltningschef

2016-09-09