2016-09-01

Formas söker huvudregistrator

Tjänsten är tilsatt 2016-12-15

Som huvudregistrator på Forskningsrådet Formas kommer du att arbeta långsiktigt med att säkerställa en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar samt hur information struktureras och lagras för att på bästa sätt tillgodose allmänhetens, forskningens och verksamhetens behov samt garantera rättssäkerheten.

Du kommer primärt att arbeta med att diarieföra allmänna handlingar och ordna och förteckna vårt arkiv i enlighet med arkivredovisningen men även bistå i arbetet med att driva och utveckla arkivverksamheten genom att skapa rutiner för dokumenthantering och arkivhantering.

Mer information om tjänsten som huvudregistrator

2016-09-01